o-nas

LePrint  Legnicka pracownia druku przestrzennego 3d oparta na nowoczesnych systemach wykorzystujących metody przyrostowe w wytwarzaniu komponentów.

Wraz z rozwojem przemysłu i technologii wytwarzania LePrint odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie szybkiego prototypowania z wykorzystaniem wielkogabarytowych  drukarek 3d pracujących w technologii FDM (Fused Deposition Modeling) . W naszym parku maszynowym nie mogło zabraknąć również urządzeń do pracy w systemach inżynierii odwrotnej, z których głównym jest skaner 3d zabudowany na stanowisku do skanowania obiektów. Dodatkowo w celu obniżenia kosztów prototypowania jesteśmy w stanie skanować obiekty bezpośrednio u klienta co pozwala na realizację zleceń dla stacjonarnych układów  wielkogabarytowych.

Druk 3D

Twój partner w biznesie

Zostaw nam wiadomość

biuro@leprint.pl

Zadzwoń do nas

+48 608 507 161

projekty-unijne

Projekt Unijny

 

 

W 2018 roku udało nam się zdobyć dofinansowanie naszego projektu. Poniżej krótki opis.

 

Tytuł projektu:
Budowa innowacyjnych maszyn energooszczędnych, pracujących w technologii przyrostowej, w celu wytwórstwa innowacyjnych produktów z możliwością wykorzystania materiałów przetwórstwa wtórnego.
Opis projektu:
Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest stworzenie infrastruktury związanej z produkcją za pośrednictwem
metod przyrostowych.Zakres rzeczowy projektu obejmuje stworzenie maszyn drukarskich o różnych gabarytach,
pracujących w technologii druku 3D ( 3szt.), zakup systemu do skanowania geometrii 3d, stworzenie stanowiska do
skanowania geometrii precyzyjnej (1szt) oraz utworzenie dwóch stanowisk pracy. Odbiorcami projektu mają być MŚP jak i
klienci indywidualni, którzy charakteryzują się wykorzystaniem systemów zdobienia budowli ,wytwarzanych metodami
tradycyjnymi . dodatkowo przewiduje się rozwinięcie obecnej działalności o możliwość wytwarzania i późniejszej sprzedaży
przedmiotów użytkowych z różnych dziedzin życia co zwiększy potencjał zakładu jak i powiększy grupę potencjalnych
klientów. Dzisiejszy rozwój technologiczny procesów produkcyjnych pozwala na pozyskiwanie różnorakich dóbr w znacznie
niższych cenach niż miało to miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Niestety cechą negatywną tego zjawiska jest naturalne
obniżenie umiejętności manualnych ludzi co prowadzi do coraz większego problemu związanego z doborem kadry do usług
indywidualnych. Spowodowane jest to bezpośrednio brakiem pielęgnowania umiejętności wytwarzania dóbr
personalizowanych przez kolejne pokolenia . Przekłada się to bezpośrednio na znaczne podwyższenie ceny za usługę
indywidualną w zakresie wytwarzania co powoduje szukanie tańszych produktów w krajach, które charakteryzują się dużo
niższą płacą za pracę ludzką. Efekty projektu wiążą się z rozwojem działalności WEL-BUD poprzez zastosowanie nowych
technologii dostępnych na rynku. Zmniejszenie niezbędnych umiejętności manualnych niezbędnych do tego typu produkcji,
umożliwi zwiększenie wachlarza wyboru przyszłych pracowników do obsługi.korzyścią będzie możliwość znaczne obniżenie
ceny wyrobów co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności cenowej pomiędzy dobrami sprowadzanymi za granicy, a
produktami wytwarzanymi przez firmę WEL-BUD.
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest uruchomienie infrastruktury drukarskiej, która umożliwi produkcję dekoracji sztukateryjnych oraz produktów z innych dziedzin życia, z zachowaniem
światowych standardów w zakresie rozwoju technologii wytwarzania. Równie ważnym celem, wynikającym z możliwości technologicznych druku 3d, jest możliwość zastosowania
materiałów przetwórstwa wtórnego takich jak wszędzie obecne termoplasty, do wytwarzania ozdób i przedmiotów codziennego użytku. Jest to rozwiązanie proekologiczne, które może
stać się standardem w wytwarzaniu ozdób do nowo powstających inwestycji. Cele te zostaną osiągnięte dzięki stworzeniu kompletnej infrastruktury w której znajdować się będą
maszyny drukarskie oraz system skanowania. Zatrudnienie dodatkowej kardy wraz z już istniejącymi środkami trwałymi pozwoli stworzyć nową inwestycję, która jest celem projektu.
Podjęte działania przez wnioskodawcę pozwolą na rozwój produktów i usług firmy WEL-BUD. Pozwoli to na wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług z ww zakresu. Spowoduje
to wsparcie innowacyjności produktowej i produkcyjnej przedsiębiorstwa. Pozwoli to na wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów ekologicznych, a także spowoduje
zasadnicze zmiany w procesie produkcyjnym wyrobów sztukateryjnych. Firma WEL-BUD zakłada wniesienie większego niż wymagany wkładu własnego na potrzeby walki z szkodliwym
oddziaływaniem tego typu technologii na środowisko. Można zatem stwierdzić, że cele projektu jak i środki do ich osiągnięcia wpisują się w całości w Szczegółowy opis osi
priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
oferta

Oferta

Przy wykorzystaniu systemów CAD, druku 3d oraz systemów inżynierii odwrotnej  jesteśmy w stanie szybko odpowiedzieć na potrzeby dzisiejszego przemysłu w zakresie :

-Szybkiego prototypowania
-Wytwarzania małych serii produkcyjnych gotowych detali
-Przygotowywania próbnych serii
-Przygotowywania dokumentacji technicznej
-Wrażania rozwiązań w procesy produkcyjne

Ze względu na kierunki inżynierskie realizowane w pracowni Le-Print głównymi branżami, do których kierujemy nasze rozwiązania:

-Maszynoznawstwo w tym Automotive,  motor-sport
-Budownictwo lądowe
-Wzornictwo przemysłowe

LePrint  powstało na bazie porozumienia ze szkołą średnią o profilu technicznym. Wykorzystując nieużytkowane pomieszczenia stworzono równocześnie nowoczesną bazę dydaktyczną, która pozwala zbliżyć uczniów do dzisiejszej technologicznej rzeczywistości, z czego jesteśmy szczególnie dumni.

Możliwości pracowni:

-Projekty w środowisku CAD 3d

-Wydruk jednoelementowy w objętości prawie 3 m3

-Skaning obiektów bryłowych z wykorzystaniem stanowiska Le Print  jak i mobilny

-Przygotowanie prototypów detali

-Wytwarzanie obiektów sztukateryjnych

-Wytwarzanie elementów maszyn

Materiały, z którymi pracujemy w zakresie druku 3d to tworzywa sztuczne takie jak: PLA ABS i inne

Realizujemy również zamówienia z wiązane z wytwarzaniem komponentów maszyn jak i całych urządzeń lub stanowisk bazując na materiałach pochodzenia metalowego ( stale i stopy lekkie

Druk 3D
realizacje

Realizacje

Wycena projektu

kontakt

Biuro LePrint

ul.Słubicka 7

59-520 Legnica

Wyceny

Rafał Orzechowski  +48 666 012 344

Konstrukcje

Romuald Chudziński  +48 608 507 161

   Projekty

Piotr Małyniak  +48 722 300 036

CEO

Walter Korkuś  +48 697 075 260

 

biuro@leprint.pl

WEL-BUD

ul.Raciborska 8
59-220 Legnica

NIP 6941497935

Regon 390634923