Przy wykorzystaniu systemów CAD, druku 3d oraz systemów inżynierii odwrotnej  jesteśmy w stanie szybko odpowiedzieć na potrzeby dzisiejszego przemysłu w zakresie :

-Szybkiego prototypowania
-Wytwarzania małych serii produkcyjnych gotowych detali
-Przygotowywania próbnych serii
-Przygotowywania dokumentacji technicznej
-Wrażania rozwiązań w procesy produkcyjne

Ze względu na kierunki inżynierskie realizowane w pracowni Le-Print głównymi branżami, do których kierujemy nasze rozwiązania:

-Maszynoznawstwo w tym Automotive,  motor-sport
-Budownictwo lądowe
-Wzornictwo przemysłowe

LePrint  powstało na bazie porozumienia ze szkołą średnią o profilu technicznym. Wykorzystując nieużytkowane pomieszczenia stworzono równocześnie nowoczesną bazę dydaktyczną, która pozwala zbliżyć uczniów do dzisiejszej technologicznej rzeczywistości, z czego jesteśmy szczególnie dumni.

Możliwości pracowni:

-Projekty w środowisku CAD 3d

-Wydruk jednoelementowy w objętości prawie 3 m3

-Skaning obiektów bryłowych z wykorzystaniem stanowiska Le Print  jak i mobilny

-Przygotowanie prototypów detali

-Wytwarzanie obiektów sztukateryjnych

-Wytwarzanie elementów maszyn

Materiały, z którymi pracujemy w zakresie druku 3d to tworzywa sztuczne takie jak: PLA ABS i inne

Realizujemy również zamówienia z wiązane z wytwarzaniem komponentów maszyn jak i całych urządzeń lub stanowisk bazując na materiałach pochodzenia metalowego ( stale i stopy lekkie

bgkontakt
Druk 3D