Aktywna Tablica

Dzięki Programowi Aktywna Legnica Firma Leprint organizuje sprzęt o raz montaż Monitorów interaktywnych firmy AVTEC 65″

Pomagamy napisać wniosek oraz załatwić wszelkie formalności.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 obejmuje zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły podstawowe. Dofinansowanie 2021 zostało przeznaczone na zakup określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Z dofinansowania na zakup sprzętu multimedialnego, będą mogły skorzystać szkoły, które nie brały udziału w poprzedniej edycji programu. Jednak większość szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, utrudniającymi prawidłowy proces uczenia mogą wnioskować o dofinansowanie na zakup narzędzi i pomocy dydaktycznych.
Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu państwa na sprzęt IT wynosi do 14 000 zł. Organ prowadzący musi jednak zapewnić dodatkowo wkład własny finansowy lub rzeczowy w wysokości 3 500 zł. W przypadku zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów SPE maksymalna kwota dofinansowania to 35 000 zł przy wkładzie własnym finansowym lub rzeczowym 8 750 zł. W przypadku wnioskowania o udzielenie wsparcia finansowania w ramach Aktywnej Tablicy 2021 w kwocie niższej niż kwota maksymalna organ prowadzący szkoły podstawowej wnosi co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.
TRZEBA COŚ WYBRAC GŁOWNIE CHODZI  O DOTACJĘ NA INTERAKTYWNY MONITOR 65″ DOTYKOWY PROSZĘ O POMOC W STWORZENIU HASŁA

2. Kto może wziąć udział?

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać:
szkoły podstawowe, które nie skorzystały z Programu w latach 2017-2019
szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019 a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież,
szkoły za granicą,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW),
szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020.


3. Kwota dofinansowania


Kwoty dofinansowań :
Szkoły podstawowe mogą pozyskać maksymalnie 14 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 17,5 tys. zł (14 tys. dofinasowania i 3,5 tys. wkładu własnego).

Szkoły ponadpodstawowe mogą pozyskać maksymalnie 14 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 17,5 tys. zł (14 tys. dofinasowania i 3,5 tys. wkładu własnego).

Szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych mogą pozyskać maksymalnie 35 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 43 750 zł (35 tys. dofinasowania i 8 750 zł  wkładu własnego).

Szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia mogą pozyskać maksymalnie 35 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 43 750 zł (35 tys. dofinasowania i 8 750 zł  wkładu własnego).
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących kształcenia mogą pozyskać maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 125 tys. zł (100 tys. dofinasowania i 25 tys. zł  wkładu własnego).


1. Informacje o monitorze
2. Informacja o montażu i szkoleniu

MONTAZ ORAZ SZKOLENIE PRZEPROWADZI NASZA FIRMA


1. Jak złożyć wniosek?

WYSTARCZY ZGŁOSIĆ SIĘ DO NAS MY ZAŁATWIMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI  JEST PROSTY WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA


2. Do kiedy? do końca roku 2021 do końca roku budżetowego Wykorzystanie wsparcia finansowego


3. Więcej informacji: “www.leprint.pl

4. Formy kontaktu biuro@leprint.pl, www.leprint.pl, +48 666012344

Potrzebujesz druku 3D?

Skontaktuj się z nami!