W 2018 roku udało nam się zdobyć dofinansowanie naszego projektu. Poniżej krótki opis.

Tytuł projektu:

Budowa innowacyjnych maszyn energooszczędnych, pracujących w technologii przyrostowej, w celu wytwórstwa innowacyjnych produktów z możliwością wykorzystania materiałów przetwórstwa wtórnego.

Opis projektu:

Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest stworzenie infrastruktury związanej z produkcją za pośrednictwem metod przyrostowych.Zakres rzeczowy projektu obejmuje stworzenie maszyn drukarskich o różnych gabarytach, pracujących w technologii druku 3D ( 3szt.), zakup systemu do skanowania geometrii 3d, stworzenie stanowiska do skanowania geometrii precyzyjnej (1szt) oraz utworzenie dwóch stanowisk pracy. Odbiorcami projektu mają być MŚP jak i klienci indywidualni, którzy charakteryzują się wykorzystaniem systemów zdobienia budowli ,wytwarzanych metodami tradycyjnymi . dodatkowo przewiduje się rozwinięcie obecnej działalności o możliwość wytwarzania i późniejszej sprzedaży przedmiotów użytkowych z różnych dziedzin życia co zwiększy potencjał zakładu jak i powiększy grupę potencjalnych klientów. Dzisiejszy rozwój technologiczny procesów produkcyjnych pozwala na pozyskiwanie różnorakich dóbr w znacznie niższych cenach niż miało to miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Niestety cechą negatywną tego zjawiska jest naturalne obniżenie umiejętności manualnych ludzi co prowadzi do coraz większego problemu związanego z doborem kadry do usług indywidualnych. Spowodowane jest to bezpośrednio brakiem pielęgnowania umiejętności wytwarzania dóbr personalizowanych przez kolejne pokolenia . Przekłada się to bezpośrednio na znaczne podwyższenie ceny za usługę indywidualną w zakresie wytwarzania co powoduje szukanie tańszych produktów w krajach, które charakteryzują się dużo niższą płacą za pracę ludzką. Efekty projektu wiążą się z rozwojem działalności WEL-BUD poprzez zastosowanie nowych technologii dostępnych na rynku. Zmniejszenie niezbędnych umiejętności manualnych niezbędnych do tego typu produkcji, umożliwi zwiększenie wachlarza wyboru przyszłych pracowników do obsługi.korzyścią będzie możliwość znaczne obniżenie ceny wyrobów co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności cenowej pomiędzy dobrami sprowadzanymi za granicy, a produktami wytwarzanymi przez firmę WEL-BUD.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest uruchomienie infrastruktury drukarskiej, która umożliwi produkcję dekoracji sztukateryjnych oraz produktów z innych dziedzin życia, z zachowaniem światowych standardów w zakresie rozwoju technologii wytwarzania. Równie ważnym celem, wynikającym z możliwości technologicznych druku 3d, jest możliwość zastosowania materiałów przetwórstwa wtórnego takich jak wszędzie obecne termoplasty, do wytwarzania ozdób i przedmiotów codziennego użytku. Jest to rozwiązanie proekologiczne, które może stać się standardem w wytwarzaniu ozdób do nowo powstających inwestycji. Cele te zostaną osiągnięte dzięki stworzeniu kompletnej infrastruktury w której znajdować się będą maszyny drukarskie oraz system skanowania. Zatrudnienie dodatkowej kardy wraz z już istniejącymi środkami trwałymi pozwoli stworzyć nową inwestycję, która jest celem projektu. Podjęte działania przez wnioskodawcę pozwolą na rozwój produktów i usług firmy WEL-BUD. Pozwoli to na wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług z ww zakresu. Spowoduje to wsparcie innowacyjności produktowej i produkcyjnej przedsiębiorstwa. Pozwoli to na wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów ekologicznych, a także spowoduje zasadnicze zmiany w procesie produkcyjnym wyrobów sztukateryjnych. Firma WEL-BUD zakłada wniesienie większego niż wymagany wkładu własnego na potrzeby walki z szkodliwym oddziaływaniem tego typu technologii na środowisko. Można zatem stwierdzić, że cele projektu jak i środki do ich osiągnięcia wpisują się w całości w Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

 

FE PR DS UE EFFR poziom2 PL kolor 259x300